SERVO brandweer

De bedrijfsbrandweer heeft al een lange geschiedenis. We schrijven het jaar 1942 als de heer Schultze, later bekend als "stoomhennik", wordt aangenomen. Later dat jaar blust hij een brand in een centrifuge waarin zich dinitro-orthokresol bevindt welke tijdens het proces tot ontbranding is gekomen. Kort daarna wist hij een brand die ontstond bij de polymerisatie van methylmethacrylaat te blussen met een schep zand. "Logischerwijs” volgde uit deze daden de benoeming tot brandweercommandant en was het ontstaan van de bedrijfsbrandweer van SERVO een feit. In 1976 heeft dhr. Schultze afscheid genomen als commandant, ook de toenmalig ondercommandant Erwin Olthuis nam toen afscheid. Door hier te klikken ziet u het krantenknipsel waarin het afscheid beschreven staat. Volgende commandanten waren Gerrit Paskamp, Gert van Sluyters, Gerard Kaptein, Jack Beutink, Henk Helder en Bjorn Koehl.Door op de afbeelding hiernaast te klikken komt u terecht op een pagina met historische foto's van de SERVO brandweer.

In de loop der jaren zijn er twee grote branden geweest bij SERVO. In 1961 is gebouw 2 opgeleverd. Dit gloednieuwe productie gebouw moest er voor zorgdragen dat er flink gegroeid kon worden. Helaas kwam dit nieuwe gebouw nooit in bedrijf. Nadat een proef productie de avond voor de inbedrijfstelling goed was verlopen, brandde diezelfde nacht dit gloednieuwe bedrijfsgebouw en de daarin ondergebrachte installaties volledig af. De brand is 's avonds om half elf uitgebroken en 's nachts om vier uur hadden de brandweerploegen van SERVO, Ambt en Stad Delden, Hengelo, Borne en Almelo de vuurzee onder controle. 


 


Op 1 april 1982 wordt het semitechnisch laboratorium getroffen door een brand. Een thermische oliekachel is oververhit geraakt. Het gevolg is dat het gehele gebouw inclusief computer afdeling, drukkerij en brandweerkazerne af is gebrand. De, toen nog via de telefoon, gealarmeerde brandweer denkt eerst aan een 1 april grap, maar helaas is het toch een serieuze melding. 
In de veertiger, vijftiger en zestiger jaren werd, vergeleken met de huidige situatie, onder primitieve omstandigheden gewerkt. Brandblusmiddelen waren onder meer zandemmers, wateremmers en ‘natblussers’. In het begin werden alle benodigde materialen vervoerd middels een trekkar. Door middel van trekken en duwen moest dit wagentje op de plaats des onheils gebracht worden, gemotoriseerd transport was er in de eerste jaren nog niet. Een tijdlang heeft de SERVO brandweer een extra pomp geleend van de BB (bescherming bevolking) en had men in latere jaren de beschikking over een Volkswagen van het type "pick up”. In 1978 verscheen bij SERVO de eerste echte brandweerwagen van het fabrikaat DAF.

Eind jaren zeventig begin jaren tachtig verandert de kijk op veiligheid en wordt de bedrijfsbrandweer meer en meer ingericht op de specifieke risico’s die er bij SERVO aanwezig zijn. De eerste gaspakken en chemiepakken worden aangeschaft en de bedrijfsbrandweer richt zich ook op de bestrijding van incidenten met chemische stoffen. In die tijd wordt dit dan ook de eigenlijke kerntaak van de bedrijfsbrandweer. De vuurwerkramp in Enschede heeft er toe geleid dat ook de overheid steeds kritischer is gaan kijken naar bedrijven die een potentieel risico met zich mee brengen. Daardoor is er rond het millennium een start gemaakt om het toenmalige SERVO (nu Elementis) officieel aan te wijzen als een brandweerplichtig bedrijf.

In zekere zin is het jubileum in 2007, het 65 jarig bestaan, bijzonder. Veel regionale bedrijven die in het verleden ook een bedrijfsbrandweer hadden (AKZO, Heemaf, Holland Signaal, Stork, Hazemeyer, Holec) bestaan niet meer of voeren op dit moment geen bedrijfsbrandweer meer. Op dit moment is het zelfs zo dat Elementis het enige bedrijf in Twente is dat verplicht is tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (artikel 13). Er zijn nog wel enkele andere bedrijven in Twente die op vrijwillige basis een bedrijfsbrandweer hebben zoals Vredestein en Grolsch, echter deze zijn jonger dan de brandweer van Elementis.

Op dit moment bestaat het Elementis brandweerkorps uit ca 36 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn rijksopgeleid tot minimaal brandwacht 1e klas en gaspakdrager. Tevens zijn alle bevelvoerders rijksopgeleid. De bedrijfsbrandweer heeft een dagploeg en een onderdeel in de 5 ploegendienst. Gelijk aan de gemeentelijke brandweer is er binnen Elementis een commandant aangesteld die opgeleid is op officiersniveau. Net als de gemeentelijke brandweer zijn alle korpsleden in het bezit van een brandweerpieper waarmee de korpsleden ook thuis oproepbaar zijn. Elementis beschikt momenteel (2012) over een TAS die tevens is uitgerust als schuimvoertuig en een hulpverleningsvoertuig ingericht voor bestrijding van chemische incidenten, compleet met vier chemiepakken en vier gaspakken.

Hieronder onze Tank auto spuit (TAS) tijdens een recente oefening (foto's door Ger Siemerink).

  

Bij een alarmering via de brandmeldcentrale van Elementis wordt TAS Elementis, TAS Delden, officier van dienst (OVD) en adviseur gevaarlijks stoffen (AGS) gealarmeerd. Elementis is, zeker overdag, het eerste aanrijdende voertuig. Communicatie verloopt via het C2000 systeem, dit is hetzelfde systeem waarmee de overheidsbrandweer is uitgerust. Tevens is het voertuig van Elementis aangemeld bij de Regionale Alarmcentrale. Veel van de korpsleden zijn actief binnen vrijwillige brandweerkorpsen in o.a. Delden, Hengelo en Borne. Met name het korps in Delden heeft een sterke vertegenwoordiging van leden die werkzaam zijn bij Elementis.
UA-31090756-1